Personal Organizer

Yvonne Fiolet

Visie 

 

 

Vanuit enthousiasme en betrokkenheid, wil Vrolijk Opgeruimd de klant coachen en samen in kleine stapjes tot grote resultaten komen, waarbij de klant de praktische vaardigheden en technieken aanleert en eigen maakt.

Ieder mens is uniek met eigen waarden en normen. Vrolijk Opgeruimd stapt met respect en onbevangen bij de klant binnen zonder vooroordelen over woon- en leefsituatie.

Vrolijk Opgeruimd dient zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.